Bazı şirketler Büyük İstifa’ya burun kıvırmaya ve çalışanların ofise geri gelmesi konusunda ısrar etmeye
devam ederken, Ladders’daki veri bilimcileri bunun artık sona ereceği konusunda ısrarlı.
Uzaktan çalışma şekli kalıcı olacak. Veri bilimcilerin öngörülerine göre, 2022’nin sonuna kadar Kuzey
Amerika’daki tüm profesyonel işlerin %25’i uzaktan çalışma şeklinde olacak ve uzaktan çalışma fırsatları
2023 boyunca da artmaya devam edecek.
Ladders araştırmacıları pandemi başladığından beri uzaktan çalışma olanaklarını Kuzey Amerika’nın en
büyük 50.000 işverenini takip ederek dikkatle izliyor. Uzaktan çalışma olanakları, pandemiden önce tüm
yüksek ücretli işlerin %4’ünün altındayken, 2020’nin sonunda yaklaşık %9’a ve bugün %15’in üzerine
yükseldi. Ladders CEO’su Marc Cenedella “Çalışma düzenlemelerindeki bu değişikliği abartmak imkansız”
dedi ve bunun İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan bu yana Amerika’daki en büyük toplumsal değişim
olduğunu söylüyor. “İşe alma süreçleri her zaman olduğu çok yavaş ilerliyor, ancak salgın ortamı kızıştırdı, bu
nedenle bu alanda hızlı bir değişim seli görüyoruz. Bu gerçekten oldukça şaşırtıcı.
İş Tükenmişliğinin Düşüşe Etkileri
İşyerleri pandeminin üçüncü yılı olan 2022’ye girerken, iş tükenmişliği tüm zamanların en yüksek seviyesine
ulaştı. American Psychological Association’ın Work and Well-Being anketi, 1.501 çalışanın %79’unun
anketten önceki ay işle ilgili stres yaşadığını ortaya koydu. Beş çalışandan üçü işle ilgili stresin işte ilgi,
motivasyon ve enerji eksikliği yaşamalarına neden olduğunu söyledi. Toplam %36’sında bilişsel yorgunluk,
%32 duygusal tükenme ve %44 fiziksel yorgunluk vardı. Bu 2019’a göre %38’lik bir artış demek.
Rapora göre, maske ve aşıların siyasallaşması, hükümetten ve işyerlerinden destek görmeme hissi gibi
sorunlar, çalışanların – özellikle halka açık işlerde çalışanların – işleri ve genel olarak halk hakkında güvensiz
ve inançsız olmasına neden oldu. Melbourne Deakin Üniversitesi’nde örgütsel psikoloji fahri profesörü olan
örgütsel psikolog Michael Leiter, “Bu tür güvensizlik ve inaçsızlık güçlüdür çünkü insanların zor zamanlarda
onları motive etmeye yardımcı olabilecek işlerinin değeri hakkındaki duygularını baltalar” dedi. Raporda,
salgınla ilgili stres faktörlerinin yakın zamanda sona ermeyeceği, işverenler ve yasa koyucuların stres azaltıcı
önlemleri önceliklendirmesi gerektiği belirtildi. Berkeley’deki California Üniversitesi’nde fahri psikoloji
profesörü olan Christina Maslach da şunları ekledi: “Talepler arttıkça, kuruluşların dengeyi korumaya, yeni
bir şey eklediklerinde her şeyi ortadan kaldırmaya odaklanması gerekiyor. Bu, yıpranma oranlarının özellikle
yüksek olduğu sağlık hizmetleri ortamlarında özellikle önemlidir.”
Uzaktan Çalışma Şekli Kalıcı Bir Enstrüman
Owl Labs’in 2021 Uzaktan Çalışma Durumu Raporu’na göre, 2021 dünyanın uzaktan çalıştığı yıldı, ankete
katılan 2050 tam zamanlı uzaktan çalışanın %90’ı ofiste çalışmaya göre daha üretici olduğunu söyledi. Diğer
bir %74’ü ise pandemiden sonra evden çalışmanın ruh sağlıkları adına daha iyi olacağını söyledi ve %84’ü de
pandemiden sonra uzaktan çalışmanın kendilerini daha mutlu edeceğini ve hatta birçoğu maaş kesintisine
dahi istekli olduklarını belirtti.
Ocak 2022’de Ergotron’dan 1.000 tam zamanlı çalışanla yapılan bir anket, Owl Labs araştırmasını
doğrulayarak, pandeminin başlangıcından bu yana çalışanların hibrit ve uzaktan çalışma ortamlarına daha
fazla alıştıkça fiziksel ve zihinsel sağlıkları için faydalar gördüklerini ortaya koyuyor. Bu iki bulgu birlikte ele
alındığında görüyoruz ki, Amerika’daki işletmeler çalışanların gelişmesine yardımcı olacak daha ilerici işyeri
politikaları oluşturmak adına bugünün ötesine bakıyor ve dinliyor. Rapor, liderlerin işyeri kültürlerini uzaktan
ve hibrit çalışmayı daha kapsayıcı olacak şekilde yeniden düşünmeleri gerektiği sonucuna vardı; yeni normal
bu.
Yine de, birkaç büyük banka ve teknoloji şirketi pandemi boyunca sürekli uzaktan çalışma hayatına karşı
direndi, bir şirket bu fikre karşı “geçici sapma” şeklinde atıfta bulundu. Goldman Sachs ve Chase gibi şirketler
şimdi geri adım attı ve Covid-19 vakalarının sayısı arttıkça evden esnek çalışma politikaları açıklayan
rakiplerine katıldı. Global Upside CEO’su Ragu Bhargava, şirketlerin çalışanlarının ihtiyaçlarına göre
gelişmemesi durumunda çalışanların rekor sayıda istifaya devam edeceği konusunda son araştırmalara
katılıyor. Ragu uzaktan çalışma şeklini geçici ya da alışılmışın dışında görenlerin çalışan kaybedeğini ve
çalışanların çevresinde gelişen çalışma alanının artık rekabetçi olmayacağını öne sürüyor.
Ragu, “pek çok işverenin tutunduğu normale dönüşe dair bir anlatı var, oysa aslında çalışma dünyası asla
aynı olmayacak” dedi. “Pandemi işyerlerinde bir devrim yarattı ve uzaktan çalışanlara yönelik halihazırda
artan ihtiyacı hızlandırdı. Pandemi bize işlerin evden yalnızca tamamlanmakla kalmayacağını öğretmekle
kalmayıp, aynı zamanda çalışanların kendi programlarının kontrolünü ellerine almaları esnekliğine olan
ihtiyacı da göstererek büyük bir uyandırma görevi gördü.”
Ragu yalnızca Kasım 2021’de 4,5 milyon çalışanın gönüllü olarak işlerinden ayrıldığına dair akıllara durgunluk
veren istatistiği, Amerikan iş gücünün toplu pazarlık güçlerinin farkına varmaya başladığının ve inatçı
işverenlerin geride bırakıldıklarının kanıtı olarak aktarıyor. “Büyük İstifa ve Covid-19’un günlük hayatımızda
hâlâ rol oynamasıyla, ‘eski iş yapma yöntemine’ dönmeyi seçen şirketler, çalışanlarını kaybetme riskini
alacak ve onların çevresinde değişen ve bir iş piyasasına tanık olacak” dedi.
Toplumsal Değişimden Herkes Etkilenecek
Cedella, uzaktan çalışma şeklindeki artışların büyük bir toplumsal değişim yaratacağını ve herkesi
etkileyeceğini öngörüyor. Çalışanları büyük şehirlere sıkışıp kalmaktan kurtaracak, bu nedenle Cedella, daha
küçük şehirlerin ve kasabaların büyümesini görmeye devam edeceğimizi umuyor. Çekici yaşam tarzı
öğelerine sahip olan ancak tarihsel olarak geniş iş fırsatlarına erişimi olmayan şehirler, önemli bir büyüme
görecek. Cenedella şöyle diyor: “Bu şehirler okulları, planlama komisyonlarını ve hatta bölge sakinlerine
sunulan hizmetleri değiştirecek olan yüksek kazançlı, iyi eğitimli profesyonellerin akınına tanık olacak. Bu
ölçekte uzaktan çalışma şekli bazı toplulukları tamamen dönüştürecek.”
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’na göre Nisan ve Eylül 2021 arasında 24 milyondan fazla Amerikalı işini
bıraktı. Yeni yıla girerken Workhuman’ın Ocak 2022 İnsan İşyeri Endeksi, işverenlerin aldığı kararların ekipleri
için kritik olacağı konusunda ısrar ediyor ve çalışanların %81,5’i, 2022’de daha iyi bir işyeri için liderlerini
sorumlu tutma konusunda kendilerini daha güçlü hissediyor.

Kaynak: https://www.forbes.com/sites/bryanrobinson/2022/02/01/remote-work-is-here-to-stay-and-willincrease-into-2023-experts-say/?sh=2c15785320a6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *